نوند بعد از ۱۶ سال به فعالیت خود خاتمه می‌دهد


کاربران گرامی سایت نوند، متاسفانه باید به اطلاع برسانیم علیرغم میل باطنی به دلیل مشکلاتی که در راه ارائه‌ی خدمات پیامک وجود دارد، متاسفانه تصمیم گرفتیم نوند را تعطیل کنیم.
زمانی که این اطلاعیه را منتشر می‌کنیم بیشتر از یک ماه است که به دلیل قطع عامدانه‌ی اینترنت در کشور نوند قادر به ارائه‌ی هیچ خدمتی نیست.
۱۴ آبان ۱۴۰۱